• Imprimeix

B. Desenvolupar les plantilles al web origen i des d’allí fer crides a l’aplicació

El terme informàtic que respon a aquesta solució és el fetch (crida, anar a buscar, treure). El web origen es connecta a l’aplicació i mostra els resultats/continguts a dins del propi web, mitjançant unes plantilles que es troben dins el propi web. Aquestes plantilles es construeixen amb el mateix estil que el web. Les crides es poden fer via webservice, o a fitxers xml o altres. No té afectació per a l’usuari, ni visual ni de url de navegació.

model plantilla

Model d'integració web origen i aplicació

L'aplicació cal que compleixi els següents requeriments:

  • Les plantilles de l’aplicació han de ser responsives.
  • Han de ser coherents gràficament amb el web que reprodueixen.
  • Han de ser accessibles: han de complir el nivell doble A (AA) de les WCAG 2.0. Les WCAG 2.0 es referencien a la Norma UNE 139803:2012.
Data d'actualització:  22.01.2016