• Imprimeix

C. Incrustar l’aplicació dins del web mitjançant un iframe

Model iframe

Model iframe

Per incrustar una aplicació dins d’un web mitjançant un iframe cal complir les condicions següents:

  1. Les plantilles de l’aplicació han de ser responsives.
  2. Han de ser coherents gràficament amb el web on s’incrustaran.
  3. El tag iframe també ha de ser responsiu.
  4. Han de ser accessibles: han de complir el nivell doble A (AA) de les WCAG 2.0. Les WCAG 2.0 es referencien a la Norma UNE 139803:2012.

Si no es compleix alguna d’aquestes dues condicions, l’experiència de l’usuari serà negativa, ja que:

  • No es veurà correctament en dispositius mòbils.
  • No hi haurà coherència gràfica amb el marc de navegació on es troba l’usuari.
  • No serà accessible per a tothom.

 

 

Data d'actualització:  22.01.2016