• Imprimeix

Sitemap

Per recuperar els destacats, accedirem a la pàgina a través del Workplace. Localitzem el fitxer index.html de la pàgina i cliquem botó dret --> Propietats i des d'allà seleccionar l'opció Mostrar des de l'apartat Destacats.

Per a més informació, consulteu el document adjunt

Una pàgina a GECO+ pot no visualitzar-se en el menú per dos motius:

1- La pàgina tingui activada la propietat "Hide Navigation". En aquest cas es visualitza en gris la pàgina en el Sitemap --> consultar pdf

2- Confirmeu que a les propietats de la carpeta de la pàgina, a la pestanya "Complete Properties", al camp "NavPos" no teniu el valor "ignoreInDefaultNav". Si és així, heu d'informar amb un número que es correspondrà amb l'ordre de la pàgina.

 

Solució:

 

 

Accediu al site map, busqueu la plana que no voleu que es visualitzi, cliqueu al botó “Show menu”, i cliqueu a “Hide in navigation”. 

No. Actualment si oculteu una pàgina pare amb “hide in navigation” totes les pàgines filles tampoc es visualitzaran.

Si no podeu arrossegar la nova pàgina, comproveu que no hi ha pàgines “pare” bloquejades. Si és així les haureu de desbloquejar per poder arrossegar la nova pàgina a  la secció desitjada.

Hi ha dues raons per les quals pot no visualitzar-se una pàgina al Sitemap o en les distribuidores de pàgines:

  1. Que s'hagi tret la pàgina del Sitemap amb l'opció "Remove from Sitemap":

    Per afegir-la heu d'anar al sitemap i activar la 4a icona començant per l'esquerra "Display all resources". Amb aquesta opció visualitzareu totes les pàgines del gestor. Localitzeu la pàgina afectada i a les propietats seleccioneu "Add to sitemap".
    Torneu a clicar la 4a icona "Display all resources" i ja visualitzareu la pàgina al sitemap.

  2. Que la pàgina no tingui informat el camp "Nom de la pàgina" a les propietats de la mateixa. Un cop s’informa aquest camp ja es visualitzarà en el Sitemap. (Prèviament l'haureu de mostrar seguint les passes del primer punt)
     
  3. Si no visualitzem la pàgina en una distribuidora, si la pàgina es visualitza en gris en el Sitemap significa que es troba oculta a navegació. Per activar la navegació haureu d'anar a les propietats de la pàgina i clicar "Show in navigation". Si una pàgina es troba oculta en navegació no es mostrarà en les distribuidores de pàgines (Recordeu publicar els canvis)

Les pàgines que es visualitzen en gris no es mostren a la navegació del portal.

Hi ha dues formes d'actualitzar la descripció, imatge o url externa (fer que la pàgina vagi a una url diferent):

- Workplace: Heu d’editar les propietats de la carpeta de la pàgina (no el fitxer index.html que el conté)

- ADE: Accediu al sitemap. Al menú superior, cliqueu la quarta icona (display all resources). Les icones de les pàgines s’hauran modificat per carpetes i ja podreu accedir a les propietats de la mateixa per afegir aquesta informació.

Si afegim una descripció i imatge, aquesta es visualitzará en les distribuidores de pàgina que el mostrin. Si actualitzem el nom de la Descripció des de l'ADE>SiteMap a sobre la pàgina "pare" el canvi el realitzarà sobre totes les pàgines "filles".

Només hi ha disponible una forma de presentació i no disposa de cap paràmetre per configurar-se.

L’única configuració que es pot fer és decidir la profunditat de pàgines que es mostraran en el mapa web.