• Imprimeix

Entorn Workplace

Hi ha navegadors que per defecte tenen deshabilitada l’opció de crear finestres emergents. Per tal d’obrir l’entorn Workplace podeu desactivar l’opció a la configuració del navegador o fer clic sobre el botó “Reobre la finestra”. 

Utilitzeu la última opció per copiar carpetes: Copiar tots els recursos, inclosos germans

Tots els portals tenen el directori “.content” a la seva arrel. Normalment dins d’aquest directori trobareu un seguit de carpetes amb els noms dels diferents continguts que ens ofereix GECO+. Guardeu els vostres continguts a la carpeta corresponent. En cas de no existir la carpeta, cal que la creeu (“Nuevo/Carpeta/Sin pàgina de índice”).

Si trobem un contingut que estigui en cursiva al workplace vol dir que aquest contingut té data d’expiració informada.

Si volem eliminar la data d’expiració cliquem amb el botó dret sobre el contingut, anem a la opció avanzadas> disponibilitat i fem un reset de la data d’expiració. Automàticament el contingut estarà disponible online i desapareixerà la cursiva del recurs. (enllaç a vídeo 6)

Comproveu des del paginador del Workplace, que trobareu a la part superior dreta, que el contingut està en alguna de les pàgines de la carpeta.

Els continguts creats des de l'ADE s'ubiquen automàticament a la carpeta "/.content/tipusdecontingut/".

NOTA:

Es recomana reubicar el contingut a la carpeta corresponen per una millor gestió.

El candau obert significa que teniu el recurs bloquejat amb el vostre  usuari.

El candau tancat vol dir que un altre usuari ha bloquejat el recurs.

Si teniu un contingut bloquejat on es mostra una icona a la dreta amb dues fletxes circulars significa que el contingut està en espera de ser publicat.

Podeu cancel·lar la publicació del contingut accedint a la cua de publicació i clicant a la icona X. El contingut es desbloquejarà i tornarà a estar disponible per poder-se editar però no s’haurà publicat.

 


Per poder desbloquejar el contingut has de desbloquejar la carpeta pare que el conté.

El contingut s’ha enviat a publicar i està pendent de publicació. Fins que no es publiqui no es podrà editar el contingut.