• Imprimeix

Gestio de pàgines

1. A través del workplace, creeu un contingut de tipus “Navegació”

2. Accediu a la pàgina a través de l’ADE i arrossegueu el contingut navegació.

NOTA:

Si al contingut navegació deixeu el camp “títol” i “descripció” buit, per defecte agafarà aquesta informació de les propietats de la carpeta de la pàgina.

Si s’introdueix informació al camp títol i descripció directament ho mostrarà.


L’espai esquerra serveix per mostrar el títol del portal si està informat. Per treure-ho s’ha d’amagar el títol d’aquella pàgina.

L’espai dret d’una pàgina es pot reservar per mostrar destacats de la pàgina. Per treure-ho s’han d’amagar els destacats de la pàgina.

  1. Els redirects s’han de fer des de la plana principal del sitio.
  2. Per crear la URL curta, des del workplace seleccioneu nuevo >html redirect
  3. En el nom del fitxer poseu el nom on haurà de redirigir la pàgina. P.ex: commemoracions. La URL quedaria p ex: presidencia.gencat.cat/commemoracions 
  4. Editeu-lo i al link poseu l’enllaç de la pàgina de gecoplus que ja teniu creada. Seleccioneu l'opció "permanent".  p. ex presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/commemoracions_2015/
  5. Tingueu en compte que la pàgina de gecoplus que teniu creada ha d’estar publicada per poder fer el redirect.

Quan s’expira una pàgina i es publica, la pàgina deixa d’estar disponible als entorns offline i online.

Si volem tornar a treballar en aquesta pàgina haurem de resetejar la data d’expiració anterior (botó dret sobre la pàgina --> Avanzadas --> Disponibilidad. Marcar els dos checks: "Modificar todas las subcarpetas / ficheros" i "Fecha de reset ha expirado" i cliquem OK)

NO torneu a publicar (Si publiquéssim tornaria a mostrar-se a online).

Ara ja hauríeu de poder treballar a l’entorn online amb aquesta pàgina i quan estigui llesta per publicar procedir a fer-ho.

Els elements de la capçalera, com el cercador o la navegació, s’han de configurar a la forma de presentació de la capçalera .

 

NOTA: Si la capçalera es troba dins d’un inheritance group, haurem d’obrir la plantilla d’aquella pàgina per poder accedir a la forma de presentació de la capçalera. Els canvis a les pàgines poden trigar un màxim d’un dia en mostrar-se.

 

Actualment aquesta funcionalitat no està disponible. Només es poden afegir CSS i Javascripts a nivell de tot el portal.

Hi ha dues formes de visualitzar un detall de contingut:

Crear una pàgina i arrossegar el contingut

  • Avantatges: Manté el fil d’ariadna correctament i podeu decidir mostrar els destacats i el títol de la pàgina sense afectar a altres pàgines.

  • Inconvenients: Cada vegada que es vol mostrar un detall de contingut s'ha de crear una pàgina, amb la qual cosa pot ser molt costós si es tenen molts continguts.

Utilitzar una pàgina de tipus “Detall” per cada tipus de contingut.

Aquesta pàgina és com una plantilla per tots els continguts que s’hagin definit (detall notícia, detall article...). Principalment s’utilitza per mostrar detalls de continguts que provenen de llistes automàtiques o manuals.

  • Avantatges: No és necessari crear cada vegada una pàgina per mostrar un detall de contingut. Exemple: d’una llista automàtica de detalls amb 200 continguts, el detall de cadascun d’ells es mostraria amb el disseny de la pàgina “Detall”.

  • Inconvenients: El fil d’ariadna es perd, mostran “Nom del portal > Nom del contingut” i per tant no hi ha forma de saber en quin punt del portal et trobes. Les parts comuns configurades a la pàgina “Detall” com per exemple menú lateral, capçalera i peu de pàgina són iguals per tots els detalls de contingut. Si es modifica afectarà a tots els detalls (de la mateixa forma que ho fan les plantilles).