• Imprimeix

Gestió de continguts

L’”igual” indica que mostrarà aquell contingut que tingui exactament la mateixa categorització que la llista. En canvi, el “conté” només necessita que la categoria del contingut formi part de la categorització de la llista. Per exemple, si tenim l’opció “conté” “/migrades” a la llista i al contingut tenim “/migrades/categoria3”, el contingut es mostraria. En canvi en aquest mateix cas, si tinguéssim “igual”, el contingut no es mostraria.

Modificació: podeu actualitzar un contingut sempre i quan l'altre usuari no l'estigui editant. En aquest cas el sistema t'avisa que el contingut està bloquejat per una altre persona.

Publicació: si una altre persona ha fet canvis en continguts i voleu publicar els seus canvis ho haureu de fer a través del workplace.
Recordeu que els continguts que es mostren pendents de publicació des de l'ADE són aquells que un mateix ha modificat. En cap cas veureu continguts pendents de publicar des de l'ADE de canvis que hagin efectuat altres usuaris.
En aquest cas la publicació passa per saber què ha modificat l'usuari i publicar-ho directament a través del workplace.

Per defecte la forma de presentació “fpc_descripciopagina” té el paràmetre “Activar la imatge” i “Activar el multimèdia” activats. Si no hi ha cap imatge ni multimèdia en la descripció, el sistema deixa aquest espai.

 

Només cal desactivar aquests dos paràmetres en la forma de presentació i ja no es veurà l’espai.

 

No. Actualment si oculteu una pàgina pare amb “hide in navigation” totes les pàgines filles tampoc es visualitzaran.

Des del workplace es pot accedir a l'històric dels recursos per recuperar versions anteriors.

Al document adjunt s'explica com recuperar pàgines i continguts.

Normalment això succeeix perquè hi ha altres continguts que relacionen el contingut que esteu intentant eliminar. S’ha de procedir a eliminar la relació que apunta al vostre contingut. Si tot i axí, segueix sense estar actiu el botó OK, segurament és degut que l'arxiu a esborrar sigui un tipus "plain". Aquests arxius necessiten disposar de permisos d'"Administrador" per tal d'esborrar-los. Haurieu doncs de posar-vos en contacte amb suport, mitjançant tiquet a suport@gencat.cat.

El candau obert significa que teniu el recurs bloquejat amb el vostre  usuari.

El candau tancat vol dir que un altre usuari ha bloquejat el recurs.

Tot i que és possible, es recomana fer-ho des de l’ADE a través del Sitemap.

Per poder guardar un contingut, cal que tingueu emplenats tots els camps que són obligatoris (marcats en vermell). Tingueu en compte que poden estar en vermell camps d'altres pestanyes del contingut. Navegueu per elles fins a emplenar els camps obligatoris.

Heu de comprovar:

  1. Que els continguts que volem que es mostrin compleixen el criteri de la llista automàtica
  2. Està activada la paginació de la llista automàtica i de la seva forma de presentació
  3. El contingut que volem mostrar no estigui expirat

 

Exemple de configuració:

S’han de realitzar dues accions:

- Activar la paginació a la llista a través de la pestanya paginació:

 

- Accedir a la forma de presentació de la llista i seleccionar “Paginació” a l'opció “Més elements”

Fem botó dret sobre el contingut del workplace → Relaciones → Enlazar relación hacia…

Si cliquem a la icona de la dreta “Explorador” veurem les relacions a les pàgines /ca/, /es/, … i si cliquem sobre l’enllaç n’obrirem la pàgina amb el contingut.

Aquesta pantalla surt quant el contingut no està a cap altra pàgina. Si cliqueu “Delete” l’esborrareu completament, si cliqueu “Keep” l’eliminarà de la pàgina però no l’esborrarà.

Sí. Podeu restringir-la per categories, carpetes o propietat. També podeu filtrar a la vegada per cadascuna d’elles, però tingueu en compte que si afegiu més d’un criteri de cerca, els continguts hauran de complir tots els criteris.

Exemple llista configurada:

 

Només es mostraran els continguts que tinguin la categoria “llista_activitats” i a més estiguin ubicades a la carpeta “11_novembre”.

 

Si ubiquem un contingut al workplace que conté referències a imatges i fitxers dins del gestor GecoPlus, si aquests fitxers estan a la mateixa altura (ubicació) que el contingut que els està apuntant, una vegada publiques tots els elements els fitxers no es visualitzen.
Si ubiques els fitxers a una altre altura que no sigui la mateixa que el contingut que els referencia, ja es visualitzen.

Per tal d'evitar aquest error, els recursos:

- "Notícia" s'han de crear dins el directori "/.content/Noticia/"

- "Imatges" al directori "/.content/Imatge/"

Enllaços entre portals de GECO+

Si es fa l’enllaç com una URL externa, ja no és necessari utilitzar un escurçador ni posar cap espai ni al davant ni al darrere. Només cal que poseu la URL.

Exemple: Si ens trobem a web gencat i volem fer un enllaç al web d’ensenyament caldrà posar http://ensenyament.gencat.cat

Si es fa l’enllaç com a URL interna caldrà posar sites a davant del nom del site.

Exemple: Si ens trobem a web gencat i volem fer un enllaç com a URL interna al web d’ensenyament caldrà posar /sites/ensenyament

Enllaços a altres continguts

Tràmits

Si des d’un site per exemple Transparència s’enllaça  a un tràmit de Tràmits gencat, només cal que copieu la URL del tema on estigui el tràmit, sense necessitat de posar espais. http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-monoparental-00003

Documents/Articles/Notícies/Imatges

Si són elements d’un altre site podeu fer els enllaços de dues maneres:

Si teniu permisos sobre l'altre site, podeu utilitzar el gestor i navegar per l'estructura de carpetes fins a trobar la notícia/document/articles. Si no és així poseu la url del contingut de l’entorn en línia. http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/certificats_de_catala/arxius/guia_inscripcio_pagament.pdf

Els continguts que no es mostren pengen d’una carpeta, dins el “/.content/”, amb el mateix nom que les carpetes idiomàtiques de GECO+. Per exemple “/.content/ca/…” o “/.content/fr/…”.
No es pot crear cap carpeta dins el “/.content/” amb el mateix que les carpetes idiomàtiques de  GECO+ (/ca, /es, /fr, /en, /de, /oc), ja que això provoca un mal funcionament de l’eina i un conflicte amb l’estructura del multiïdioma.