• Imprimeix

Entorn ADE

Des de l’ADE, si cliqueu a la vareta podeu restringir la cerca per categories i continguts.

 

Hi ha dues formes d'actualitzar la descripció, imatge o url externa (fer que la pàgina vagi a una url diferent):

- Workplace: Heu d’editar les propietats de la carpeta de la pàgina (no el fitxer index.html que el conté)

- ADE: Accediu al sitemap. Al menú superior, cliqueu la quarta icona (display all resources). Les icones de les pàgines s’hauran modificat per carpetes i ja podreu accedir a les propietats de la mateixa per afegir aquesta informació.

Si afegim una descripció i imatge, aquesta es visualitzará en les distribuidores de pàgina que el mostrin. Si actualitzem el nom de la Descripció des de l'ADE>SiteMap a sobre la pàgina "pare" el canvi el realitzarà sobre totes les pàgines "filles".

Si no visualitzeu la diana, confirmeu que l'adreça de l'entorn ADE és correcta i comença amb http://gecoplus.intranet.gencat.cat/...

Un cop confirmat que ens trobem a l'entorn ADE, comproveu que a la part superior dreta hi ha la diana característica del gestor que obre i tanca la barra d’eines i permet visualitzar la resta d’elements. 

Per a més informació, consulteu el següent vídeo del catàleg de GECO+.

Potser no teniu habilitada l’opció de veure els punts d’edició més petits. Per a activar-la, dins de l’ADE, aneu a la primera diana de la barra d’eines superior. Si la pàgina té continguts es mostrarà un ull el qual podrem activar per veure els elements petits del portal.

També pot ser que s’hagi arrossegat un contingut nou, no s’hagi realitzat cap modificació i haguem refrescat la pàgina.  Si és així, haurem de tornar a arrossegar un contingut nou i guardar l’element realitzant algun canvi.


L’espai esquerra serveix per mostrar el títol del portal si està informat. Per treure-ho s’ha d’amagar el títol d’aquella pàgina.

No hi ha una manera concreta per tornar enrere per recuperar el contingut, però no l’haureu eliminat per sempre, només d’aquella pàgina. Podreu buscar-lo al tipus de contingut que era, des de l’opció “afegir contingut. Si l’heu editat o creat recentment, podeu fer servir el botó “Clipboard” on hi ha una pestanya de continguts recents.

L’espai dret d’una pàgina es pot reservar per mostrar destacats de la pàgina. Per treure-ho s’han d’amagar els destacats de la pàgina.

Heu de confirmar que existeix una pàgina de detall per aquell contingut. Es recomana que la comprovació la realitzi el webmaster del portal.

Per a més informació, consulteu el document adjunt

Perquè la zona on s’està intentant arrossegar el contingut no està configurada per mostrar aquest tipus de contingut. Per tant, no es pot afegir en aquesta zona.

La forma de presentació de les RSS a GECO + no suporta la icona de l'RSS.