• Imprimeix

Articles i notícies

No. La imatge es mostrarà reduïda quan es visualitzi en mode llistat la notícia o article. Quan es visualizi el detall de la notícia o l'article, aleshores la imatge es visualitzarà gran.

Es pot vincular un element de BIG però no una galeria. El que podeu fer és posar un element galeria a la mateixa pàgina que l’article.

A Geco+ no existeix el concepte “Notícia tipus enllaç”. Si voleu que una notícia d’actualitat vagi a un enllaç extern aquesta s’ha de crear com a Enllaç (amb data, imatge i la url externa).

Si aquesta actualitat depén d’una llista automàtica s’ha de configurar la llista per tal que mostri tant Notícies com Enllaços

Es poden afegir continguts de tipus enllaç, notícia o article. Si voleu afegir un pdf, abans heu de crear un contingut enllaç que contingui el pdf.