• Imprimeix

Manuals i tutorials

Com funciona GECO+

Manuals adreçats a nous usuaris de la plataforma: manuals bàsic i avançat de GECO+ i de gestió de portals en entorn responsiu

Peces i formes de presentació en entorn responsiu

Manuals per configurar peces i formes de presentació de GECO+: tràmits, butlletins, multimèdies BIG, formularis...

Integracions d'aplicacions externes

Manual per crear plantilles d'integració amb aplicacions externes a GECO+. Versió 1.0, gener 2016