• Imprimeix

Bones pràctiques

General

 • Eviteu l'eliminació de continguts. És preferible l’expiració ja que una vegada borrats i publicats no es poden recuperar. 
 • Els continguts dins del workplace es poden moure de carpeta sense problemes (sempre dins del “.content” corresponent)

Ubicació i organització de continguts i fitxers

 • Els continguts i fitxers a GECO+ s’han d’ubicar sempre a la carpeta “.content” del vostre portal. 
 • És important i és decisió de cada departament, mantenir una bona estructura de carpetes. D’aquesta manera, la localització de continguts i fitxers estàtics és més fàcil. 
 • Minimitzeu la creació de continguts des d’ADE. Recordeu que si creeu un contingut des d’ADE, aquest s’emmagatzema automàticament a una carpeta específica (en funció del tipus de contingut). Si utilitzeu l’ADE per crear continguts, serà més complicat localitzar-los. Recomanem crear els continguts des del Workplace i posteriorment cercar-lo des d’ADE per afegir-lo a les pàgines.

Bloqueig de continguts i pàgines

Hi ha dos tipus d'icona de bloqueig:

 • Candau obert: el contingut/pàgina es troba bloquejat per un mateix.
 • Candau tancat: el contingut/pàgina es troba bloquejat per una tercera persona.
 • Tingueu en compte que el bloqueig és només a títol informatiu. Qualsevol usuari pot desbloquejar un contingut si és necessari.
 • Si desbloquegeu un contingut que està sent editat per una tercera persona podeu fer perdre la informació que hi estigui introduint. És important saber qui hi està treballant per confirmar si heu de desbloquejar-lo.
 • Les pàgines es poden bloquejar també si s’està editant algun títol o descripció de la mateixa. Si existeix una pàgina bloquejada, no es podran crear pàgines filles fins que es desbloquegi la pàgina mare. Tampoc es podran arrossegar continguts a la pàgina bloquejada.

Visualització de detalls de continguts

Hi ha dues formes de visualitzar un detall de contingut:

 1. Crear una pàgina i arrossegar el contingut:

Avantatges: Et manté el fil d’Ariadna correctament i pots decidir mostrar destacats/títol de la pàgina sense afectar a altres pàgines.

Desavantatges: Cada vegada que volem mostrar un detall de contingut haurem de crear una pàgina, amb la qual cosa pot ser molt costós si es tenen molts continguts.

 

 1. Utilitzar una pàgina de tipus “Detall” per a cada tipus de contingut:

Aquesta pàgina actua com una plantilla per a tots els continguts que s’hagin definit.

Principalment s’utilitza per mostrar detalls de continguts que provenen de llistes automàtiques.

Avantatges: No és necessari crear una pàgina per mostrar un detall de contingut cada vegada. Exemple: d’una llista automàtica de detalls amb 100 continguts, el detall de cadascun d’ells es mostrarà amb el disseny de la pàgina “Detall”.

Desavantatges: El fil d’Ariadna es perd, mostrant “Nom del portal > Nom del contingut” i, per tant, no hi ha manera de saber en quin punt del portal et trobes. Les parts comunes configurades a la pàgina “Detall”, com per exemple capçalera i peu de pàgina són iguals per a tots els detalls de contingut. Si es modifica afectarà a tots els detalls (de la mateixa manera que ho fan les plantilles).

 

NOTA:

No es poden tenir múltiples detalls de pàgina per un mateix tipus de contingut.
Es pot tenir un detall de pàgina per múltiples continguts.

Històric de recursos

 • Recordeu que tots els recursos mantenen un històric de canvis.
 • Podeu recuperar versions anteriors i veure quines diferències hi ha entre pàgines i continguts a online i offline.
 • Aquestes versions es poden visualitzar per confirmar si ens interessa o no recuperar la versió pertinent.
 • Heu de saber què és el que voleu recuperar:

 

Pàgina:

 • Si hem eliminat amb les tisores un contingut d’una pàgina.
 • Si hem mogut de zona un contingut d’una pàgina.

Contingut:

 • Si heu modificat algun camp del contingut.

Publicació

 • La publicació i visualització dels continguts al sistema és pràcticament inmediata.
 • Existeix una única cua de publicació per a tots els portals de GECO+, això significa que si algú ha enviat a publicar força elements és l’únic cas on pot no publicar-se directament.

 

Ho podem identificar si accediu a la cua de publicacions i visualitzeu el vostre contingut amb la icona “X” a la part de recursos pendent de ser publicat

Data d'actualització:  06.08.2014