• Imprimeix

Logotips al peu de pàgina

  • Al peu de pàgina, en la versió responsiva, ha de constar el logotip de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya.
  • En el seu lloc pot constar també el logotip oficial del Programa d'identificació visual (PIV) de l’organisme que firma el web. No poden conviure junts, ha de ser o l’un o l’altre.
  • En el cas que hi hagi més d’un promotor d’un web i aquests siguin de la Generalitat de Catalunya, només constarà el logotip de la Generalitat.
  • El disseny gencat corporatiu no està pensat perquè convisquin més promotors d’altres administracions, ja que és el disseny que identifica que un web pertany a la Generalitat de Catalunya.

Cal agafar del web d'Identitat Corporativa el logotip en blanc i negre, en format horitzontal, i aplicar-lo en el gris fons transparent perquè es llegeixi correctament sobre el fons gris del peu de pàgina. Consulteu també al web d'Identitat Corporativa les mides dels logotips.

Harmonització dels logotips

Consulteu al web Identitat Corporativa com harmonitzar els logotips de la Generalitat quan hi ha col·laboració o coexistència amb d’altres.

A la versió responsiva, els logotips s'harmonitzen al peu.

Harmonització de logotips a la versió responsiva (escriptori)

Harmonització de logotips a la versió responsiva (escriptori)

Harmonització de logotips a la versió responsiva (mòbil)

Harmonització de logotips a la versió responsiva (mòbil)

A la versió no responsiva, els logotips s'harmonitzen al peu.

Versió no responsiva
Data d'actualització:  30.07.2015