• Imprimeix

Accessibilitat

L'accessibilitat als webs de la Generalitat de Catalunya

Els webs de la Generalitat han de complir obligatòriament els criteris de conformitat del nivell doble A (AA) de la Norma UNE 139803:2012, que fa referència a les normes WCAG 2.0 (Content Accessibility Guidelines), tal com la legislació europea (Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016), espanyola (Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre) i catalana (Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d’accessibilitat), exigeix a les administracions públiques.

L'accessibilitat d'un web o aplicació depèn dels diferents elements que en formen part. Els principals són:

  • Quina tecnologia s'utilitza?
  • Accessibilitat dels documents PDF
  • Accessibilitat del contingut multimèdia
  • Contingut textual i gràfic (taules, formularis, imatges, enllaços, incrustació de codi html...)

D'altra banda, el portal d’Administració Electrònica del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l'Observatori d'Accessibilitat Web ofereix un seguit de guies i recursos adreçats a desenvolupadors i editors i redactors de contingut, que faciliten la creació i validació de contingut accessible.

Validació de l’accessibilitat web

Per complir amb la normativa, i tal i com diu l'Estàndard per al desenvolupament de programari de la interfície web, es recomana la revisió del compliment dels estàndards complementant la revisió manual amb la revisió automàtica que realitzen algunes eines.

Sempre s’haurà de justificar el compliment de totes les normes, sigui o no amb una eina. Es recomana utilitzar el següent conjunt d’eines:

Igualment, amb l’actual normativa, si s’utilitza javascript, s’ha de fer compatible amb les eines d’assistència. Ja no és un requeriment que les planes funcionin amb javascript desactivat.

Informació relacionada

L’accessibilitat en documents PDF

És necessari assegurar-se que es manté l'accessibilitat si es visualitzen des d’una interfície diferent al navegador web. Podeu consultar a la guia adjunta informació i recomanacions per crear PDFaccessibles.

Informació relacionada

L’accessibilitat en els continguts multimèdia (àudios, vídeos)

Podeu consultar a la guia adjunta informació i recomanacions per crear continguts multimèdia accessibles.

Informació relacionada

L’accessibilitat en l’edició de continguts

Els editors de contingut final, ja sigui mitjançant un gestor de continguts com si es programa en codi html, també són responsables que un web compleixi amb els requeriments d'accessibilitat.

Podeu consultar a la guia adjunta informació i recomanacions per crear continguts accessibles.

Informació relacionada

L’accessibilitat d’aplicacions mòbils (apps)

Podeu consultar a la guia adjunta instruccions per generar aplicacions mòbils natives accessibles per als principals sistemes operatius (Android, iOS i Windows). També ofereix eines per avaluar el seu nivell d’accessibilitat.

Informació relacionada

Altres guies pràctiques

En aquesta secció del Portal d’Administració Electrònica del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques es recullen diferents guies i manuals que pretenen facilitar la gestió i manteniment de l'accessibilitat als portals web de l'Administració. Totes aquestes guies s'estan coordinant i preparant coma a part de la iniciativa de l’Observatori d'Accessibilitat Web, que semestralment envia informes sobre l’estat de l’accessibilitat en webs de la Generalitat de Catalunya.

També hi ha un apartat de preguntes freqüentsque resol dubtes sobre disseny i desenvolupament accessible de diferents continguts web.

Data d'actualització:  09.02.2018