• Imprimeix

Què és?

La Guia web gencat serveix per elaborar webs dins l'entorn gencat. Regula aspectes d'estratègia, procediments i metodologies, usos, edició de continguts i estil.

L’objectiu és oferir una eina útil per a la construcció de webs i aplicacions web de la Generalitat adreçats a la ciutadania, ja estiguin desenvolupats amb el gestor de continguts corporatiu GECO+ com amb altres tecnologies. La Guia explica com usar correctament les peces i el disseny corporatiu del web i com gestionar-ne adequadament els continguts digitals.

La Guia està promoguda per la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

A qui s'adreça

 • A usuaris de la Generalitat de Catalunya: responsables dels webs a la Generalitat, redactors,  webmasters, àrees de comunicació, gabinets tècnics, àrees TIC. 
 • A proveïdors que desenvolupen webs de la Generalitat: conceptualitzadors, arquitectes de la informació, dissenyadors, experts en metodologies d’experiència d’usuari, desenvolupadors, maquetadors, i altres perfils que intervinguin en la definició i creació de la interfície d'un projecte web adreçat a la ciutadania.

Per què s'ha fet

 • Construir correctament webs i aplicacions web de la Generalitat adreçats a la ciutadania amb l'estil gencat responsiu.
 • Focalitzar l'experiència d'usuari com a principi bàsic per a la creació de webs a la Generalitat.
 • Tenir un marc normatiu per seguir estàndards i procediments.
 • Oferir bones pràctiques en l'ús de les peces i pàgines.
 • Apoderar les persones responsables del web amb recursos i coneixements per a l'edició de continguts web.

Què conté

La Guia està formada per la documentació i eines següents:

 • Marc teòric i metodològic per emmarcar una iniciativa web a la Generalitat de Catalunya.
 • Plantilles PNG amb la base del disseny i les peces que formen el catàleg (disseny).
 • Inventari de models de plantilles/pàgines, components i ús que se n'ha de fer. Bones i males pràctiques (catàleg).
 • Recursos i bones pràctiques per a l’edició i gestió de continguts web (imatges i textos).
 • Suport als usuaris a través de la bústia webs@gencat.cat.
Data d'actualització:  09.12.2015