• Imprimeix

Imatges

L’estil de les imatges dels webs de la Generalitat de Catalunya és fotogràfic.

L’aposta de la Generalitat en l’ús de les imatges, a l’igual que amb la resta de dades, és la reutilització: una imatge pot utilitzar-se en més d’un producte.

L’origen de les imatges pot ser de tres tipus:

 • Pròpies, fetes per un mateix (per la qual cosa, en teniu tots els drets d’autoria i reproducció). 
 • Del Banc d’Imatges de la Generalitat (BIG): Cal consultar les restriccions de reproducció. La galeria “Font Generalitat” és la recomanada perquè indica les imatges sense restriccions de reproducció.
 • De bancs externs amb imatges de domini públic: Es recomana utilitzar aquest recurs com el darrer i controlar que els drets siguin lliures:
 1. Pixabay
 2. Public Domain Images
 3. Stock Snap
 4. Pond 5
 5. Public Health Image Library –PHIL

En escollir la imatge, s'ha d'anar amb molte de compte perquè segons un estudi de NN Group els usuaris ignoren les fotos d’estoc o aquelles fotos que no semblen reals.

Tractament de les imatges

Cal tenir en compte l’ús de les imatges per al seu tractament:

 • Impactes gràfics: Si han de tenir textos sobreimpressionats, es recomana que no tinguin cap text perquè no es veuria.
 • Bàners: Es recomana que el contingut de la imatge estigui centrat i en la part superior de la imatge, ja que cal afegir una capa degradada a gris fosc en la part inferior perquè el text del bàner sigui llegible.
 • Notícies i articles: Han d’il·lustrar els productes.

Criteris de selecció

No es poden emprar:

 1. Imatges de menors d’edat sense el consentiment per escrit dels pares o tutors
 2. Imatges amb contingut ofensiu (maltractaments, violència, etc.)
 3. Imatges amb poca qualitat (massa pixelades o que no se'n diferencia el contingut)

Formats d'imatge per a web

 • JPG

És el format de compressió d'arxius d'imatge per a internet més popular. No representa les dades de forma exacta però té l'avantatge que el tamany dels arxius és reduït. El JPG funciona molt millor en imatges amb zones de color homogeni: com menys colors tingui la imatge millor funcionarà la compressió. 

 • PNG

El Portable Network Graphics (PNG) és un format d'arxiu de gràfics de mapa de bits que suporta la compressió de dades sense pèrdues. S'utilitza per a icones o imatges amb transparències.

Mala pràctica

 • Utilitzar arxius de Flash, perquè no es veu en dispositius mòbils ni tauletes IOS.
 • Incloure imatges amb un pes superior a 500 kb.
 • Incorporar imatges en moviment continuat (gifs animats).
Data d'actualització:  10.08.2015