• Imprimeix

Subpàgines d'inici

Una subpàgina té destacats, en diferents formats, a la zona principal (cos) i pot presentar, també, una navegació automàtica. Els continguts estan editorialitzats. Un exemple de subpàgina és la pàgina de Tràmits gencat, que combina llistes d’enllaços i de notícies amb navegació pels subtemes de tràmits.
Si la pàgina només mostra navegació, no és una subpàgina sinó una pàgina distribuïdora que s’explica en una altra secció.
Les subpàgines d’inici combinen diversos tipus d’informació com:

 • Llistes de:
  • Notícies
  • Agenda d’activitats
  • Tràmits
  • Destacats/enllaços
 • Impacte gràfic
 • Navegació automàtica
 • Llista de vídeos

Les subpàgines no porten mai el cercador genèric a la subcapçalera a la versió d’escriptori i de tauleta (com a les pàgines d'inici), ja que surt a la capçalera, a la part superior dreta, al costat del multiidioma.

Per organitzar les seccions de les subpàgines, després de la capçalera, hi ha un ordre recomanat:

 1. Impacte gràfic: Opcional, en funció del model. Ocupa el 100% de l’àrea. Se situa a la subcapçalera.
 2. Actualitat: Inclou notícies, vídeos i agenda. Opcional, en funció del model. Pot ocupar el 100% de l’àrea o en blocs de 66% i 33%.
 3. Destacats/enllaços: Llistes d’enllaços i bàners. Opcional, en funció del model. Poden ocupar el 100% de l’àrea o el 33%
 4. Navegació: Opcional, en funció del model. Fins a un màxim de dos nivells.

Com es mostren

Segons les necessitats comunicatives del promotor del web es pot utilitzar algun dels tres models que s’expliquen a continuació, que combinen les diferents peces que poden haver-hi:

 • Model 1: Genèric (introducció + actualitat + destacats + navegació)
 • Model 2: Actualitat (actualitat + destacats)
 • Model 3: Tràmits

Regles comunes a totes les combinacions de les subpàgines

 • Poden tenir impacte, és opcional.
 • Poden tenir navegació o no.

Regles comunes a totes les combinacions de les subpàgines per a escriptori i tauleta

 • No poden portar l’actualitat a 50%-50%. Aquesta distribució només es pot utilitzar en una pàgina d'inici.
 • Les subpàgines d’actualitat no tenen mai impacte gràfic.