• Imprimeix

Pàgines d'inici

Les pàgines d’inici (home) d’un departament, organisme, programa, canal temàtic, etc. combinen diversos tipus d’informació:

 • Notícies
 • Agenda d’activitats
 • Tràmits
 • Destacats/enllaços
 • Cercador

Les seccions de les pàgines d'inici s'organitzen segons un ordre establert:

Cercador: Obligatori. Es configura dins la zona de subcapçalera. Ocupa el 66% de l’àrea i inclou una peça al 33% de l’àrea d’enllaços.

Actualitat: Inclou notícies i/o agenda i/o destacats d’actualitat. Opcional, en funció del model. Pot ocupar un 50%-50%, un 66%-33%  o un 100% de l’àrea.

Tràmits: Opcional, en funció del model. Ocupa el 100% de l’àrea.

Destacats: Obligatori. Ocupa el 100% de l’àrea.

En el disseny responsiu té rellevància la visualització dels continguts pel canal mòbil i s'optimitza l'espai. L’ús de les peces se simplifica i es redueix, perquè tots els elements utilitzats aportin valor i funcionalitat.

En funció de les necessitats comunicatives del web es mostraran més o menys elements a la primera pàgina.

L’ordre lògic de construcció d’un web respon a les següents preguntes dirigides a la ciutadania o al públic objectiu de cada portal i als elements que li donen resposta:

 1. Què voleu?
  En la primera zona s’habilita l’ús del cercador per tal que l’usuari pregunti directament allò que li interessa.
  Elements: cercador.
 2. Quines novetats us poden interessar?
  La segona zona es dedica a l’actualitat. Hi ha diferents maneres de col·locar els elements d’actualitat que serveixen per reforçar l’estratègia de comunicació.
  Elements: carrusel de bàners o de diapositives, llista notícies, agenda.
 3. Quina informació de servei us ofereixo?
  La tercera zona és el catàleg d’informacions de serveis i tràmits propis del promotor del web, com ara: tràmits, què cal fer si, etc.
  Elements: llista de continguts.
 4. Què destaquem?
  La quarta zona és la “zona de venda”: ressalta aquells apartats més importants del web i als quals es vol donar accés directe sense passar per navegació. No tenen perquè ser elements d’actualitat.
  Elements: llista de continguts, carrusel de bàners o de diapositives.

 Regles comunes a totes les combinacions de les pàgines d’inici per a escriptori i tauleta

 • Quan l’actualitat es posa en una àrea de 50%-50% (versió escriptori i tauleta), es recomana que l’ítem de l’esquerra sigui un carrusel de diapositives (model gencat).
 • No han de tenir navegacions en format distribuïdora. Les navegacions es mostren a les subpàgines d'inici i a les distribuïdores.

 Regles comunes a totes les combinacions per a mòbil

 • La majoria dels continguts es mostren a una columna, a la capçalera dins la lupa, perquè són elements estructurals de la pàgina.

Elements d'una pàgina d'inici