• Imprimeix

Pàgines distribuïdores

Les pàgines distribuïdores són pàgines que mostren, en el cos de la pàgina, una navegació a través del web: pàgines filles i pàgines netes.

Aquest tipus de pàgines només contenen ítems de navegació i una descripció opcional. Si també mostren alguna llista de continguts diferent (enllaços, bàners, carrusels, vídeos...) llavors no es tracta d’una distribuïdora sinó d’una subhome, que s’explica en un apartat diferent.

Només es pot incloure una sola navegació al cos per pàgina.

Es poden mostrar dos tipus de continguts, les navegacions, que són automàtiques, tot i que es poden editorialitzar amb textos descriptius i imatges; i les descripcions de la pàgina, que són textos introductoris.

Aquestes introduccions serveixen per explicar en què consisteix el tema de la pàgina, quins continguts es trobaran en iniciar la navegació, etc. Es recomana que aquest text no sigui massa extens, similar a una entradeta d’una notícia, que dóna una pinzellada del que hi haurà però sense aprofundir.

L’ordre per mostrar els continguts de les distribuïdores és:

  • Descripció de la pàgina: Opcional. Ocupa el 100% de la pàgina.
  • Navegació: Obligatòria. Ocupa el 100% de la pàgina.

Les pàgines distribuïdores no porten impacte gràfic i poden mostrar, o no, el submenú vermell de navegació a la subcapçalera (a partir del tercer nivell surt automàticament).

Els elements de navegació d’una pàgina, en aquest cas, del cos, són guies per a que l’usuari sàpiga com moure’s dins del web. Cal recordar aquest fet quan es creïn les navegacions.

Consells generals:

Títols curts: Intentar no superar els 150 caràcters. És aconsellable posar un títol més curt i, si cal, afegir una descripció per ampliar la informació.

Descripcions amb un objectiu clar: El text de les descripcions, de vegades, passa desapercebut. Per tant, es recomana utilitzar-lo només quan es cregui convenient ampliar la informació que es dóna amb el títol.

Imatges fàcilment identificables: Acompanya al títol i a la descripció. Ha d’aportar alguna dada o fer que la pàgina sigui més llegible. No es recomana fer imatges amb textos, ja que l’objectiu de la imatge és reforçar el text.

 

Hi ha múltiples combinacions per mostrar una navegació, que es tria en funció dels interessos de comunicació de l’organisme. Es poden combinar els següents elements:

  • Descripció pàgina, amb o sense imatge o multimèdia. 
  • Navegació amb descripció i imatge.
  • Navegació amb descripció i fills.
  • Navegació amb imatge.
  • Navegació amb fills.
  • Navegació simple (només títol).

A més a més, les navegacions poden tenir un filet de color a la part superior o no.

L’única combinació que no és possible és mostrar una navegació amb filet de color, amb imatge i amb pàgines filles, s’ha de triar, o es mostren les pàgines filles o es mostra la imatge.

Les navegacions sempre es mostren en requadres amb filet gris.

Es recomana que la navegació es mostri a 3 o 4 columnes.

Data d'actualització:  16.09.2015

Elements d'una pàgina distribuïdora