• Imprimeix

Butlletí electrònic

Què és un butlletí electrònic

És una publicació que s’envia periòdicament per correu electrònic a un grup d’usuaris que prèviament s’han subscrit al servei. Informa sobre novetats i actualitzacions d’un web i és una eina potent de comunicació i màrqueting.

Exemple de butlletí

Exemple de butlletí

L’extensió d’un butlletí és variable, en funció dels interessos de l’emissor, així com la periodicitat (setmanal, quinzenal, mensual, bimensual, etc.) i la temàtica.

 

Els usuaris no han de consultar regularment el web per comprovar si s’ha publicat algun contingut que sigui del seu interès, sinó que en reben un resum directament a la seva bústia de correu electrònic. Si volen més informació sobre alguna de les novetats, hi poden fer clic i anar a consultar-la directament, sense haver de navegar ni fer cap cerca.

 

La transmissió del butlletí electrònic es pot fer a través de diversos sistemes, però en tots els casos, l’usuari ha hagut de subscriure-s’hi i se’n pot donar de baixa en qualsevol moment.

 

El butlletí té tres pilars: el contingut, el disseny i el canal de transmissió. Abans de crear un butlletí cal valorar quin tipus de disseny s’implementarà, quins continguts s’enviaran i amb quin sistema d’emissió.

Destaquem

Exemple de butlletí en HTML

La maquetació està preparada perquè sigui visualitzada correctament en els clients de correu següents: Escriptori à Outlook 2010 i Gmail. Mòbil/Tauleta à client correu nadiu iPhone/iPad, i app Gmail.

Manual de creació de butlletins electrònics responsius amb GECO+

Usos

Els butlletins són un canal per difondre informació específica als usuaris que l’han sol·licitada.

Estructura i disseny

El butlletí està format per quatre elements principals: capçalera, continguts, destacats i peu.

Enviament

L'eina per fer la tasca d'enviament i gestió d'usuaris és Butlletins gencat.