• Imprimeix

Subcapçalera

Anomenem subcapçalera l’àrea just per sota del menú de navegació principal de la capçalera. Per defecte, té un fons gris clar #F5F5F5 on es col·loquen els diferents elements.

  • Fil d’Ariadna (en mòbil: no es reprodueix)
  • Eines de compartició (en mòbil: es col·loquen al final de la pàgina, just abans del faldó/peu)
  • Envia per correu electrònic
  • Títol de la pàgina
  • Menú de navegació secundari
  • Impacte gràfic de fons

Les eines de compartir es col·loquen a la part inferior de la pantalla, just abans del faldó/peu de pàgina, amb l’etiqueta Comparteix a: i alineades a l’esquerra.