• Imprimeix

Peu

Peu versió escriptori

Peu versió escriptori

Peu versió mòbil

Peu versió mòbil

Avís legal

Tots els webs de la Generalitat s’han de sotmetre a l’avís legal de gencat.cat. Ara bé, tal com recull la redacció de l’esmentat avís d’ús general, hi pot haver algun cas de webs que, per raó del tipus de dades i continguts que tracten, requereixin d’una altra llicència específica per regular adequadament l’obertura dels drets d’explotació dels dits materials. 

Avís legal: D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Logotip

  • Al peu de pàgina ha de constar el logotip de la Generalitat de de Catalunya.
  • En el seu lloc pot constar també el logotip oficial del Programa d'identificació visual (PIV) de l’organisme que firma el web. No poden conviure junts: ha de ser un o l’altre. Cal escollir del web del PIV el logo en blanc i negre, en format horitzontal, i aplicar-lo perquè es llegeixi correctament sobre el fons gris del peu de pàgina.
  • Si hi ha més d’un promotor d’un web i aquests són de la Generalitat de Catalunya, només ha de constar el logotip de la Generalitat.
  • El disseny gencat corporatiu no està pensat perquè convisquin més promotors d’altres administracions, ja que és el disseny que identifica que un web pertany a la Generalitat de Catalunya.

Mala pràctica:

  • Incloure al peu de pàgina la firma/logotip de l’empresa desenvolupadora del web.
  • No es pot utilitzar en aquest espai un logotip o marca del portal no corporatiu, ni acceptat pel PIV.
Data d'actualització:  29.06.2017