• Imprimeix

Estructura

En aquest apartat es mostren els diferents elements amb què s'estructuren les pàgines en disseny responsiu: capçalera, subcapçalera, cos, faldó i peu. A partir de la plantilla base, es disposen els continguts a les diferents àrees de la pàgina.