Un cercador és un sistema que permet trobar informació en una base de dades i la mostra ordenada segons uns criteris. Per tant, per implementar un cercador cal disposar de:

  • Base de dades on es troba la informació: pàgines webs, organismes, notícies, activitats d’agenda, tràmits, normativa, cursos, equipaments...
  • Criteris de cerca: les cerques poden ser general o amb filtres (data, categoria, organisme, codi postal...)
  • Pàgina de resultats: Llista de resultats filtrats per diversos criteris (alfabètic, cronològic...)

Els cercadors responen a la necessitat de trobar informació de forma ràpida, fàcil i còmoda. Així, un cercador s’utilitza per mostrar dades concretes que formen part d’un volum de dades molt més gran. Per exemple, un cercador de pàgines web de la Generalitat, o un cercador d’activitats de l’agenda cultural.

El funcionament dels cercadors depèn del tipus de cerca que gestiona, que pot ser guiada o oberta.

Els cercadors oberts estan formats per una caixa de cerca que permet que l’usuari indiqui un text (paraula clau) i el motor de cerca busca a la base de dades les coincidències amb aquesta paraula.

Per exemple, el cercador gencat, que permet cercar pàgines web i imatges en base a una paraula clau.

Els cercadors guiats cerquen en directoris tancats. L’usuari pot seleccionar els grups d’informació on cercar, que generalment es mostren en opcions preseleccionades, ja sigui sobre un contingut o diversos. En base a aquests paràmetres, el cercador retorna uns resultats específics.

Per exemple, el cercador de centres sanitaris, que permet seleccionar la regió sanitària, la comarca i el municipi.

Els cercadors tenen dues parts visibles per a l’usuari, la cerca pròpiament dita i la llista de resultats.

Caixa de cerca
Existeixen moltes maneres de presentar cercadors en el disseny responsiu, que van des de l’opció més simple (caixa de cerca i bótó per executar-la) a cerques complexes amb desplegables d’opcions, calendaris amb dates, filtres temàtics, etc.

En funció del tipus de cercador que es necessiti, es mostraran unes o altres opcions.

Llista de resultats
Un cop feta la consulta, el motor de cerca respon amb un llistat de resultats, que es mostrarà de diverses maneres en funció del tipus de contingut.

Generalment, es mostra en format de llista ordenada per algun criteri, que pot ser cronològic, alfabètic o altres; però també es pot mostrar en un mapa o com una llista de processos.

Consulteu tots els tipus de cercadors disponibles.

Cercador gencat

Cercador gencat